Polaroid


Polaroid print.
Polaroid SLR 680, film 600
BJFMSC 06